03-7522585
English
בר עליון
דלג על בר עליון
מידע ללקוחות
דלג על מידע ללקוחות
Banners
דלג על Banners
מעקב מטענים עמוד פנימי
Banners
דלג על Banners
אנשי הקשר שלך עמוד פנימי
Banners
דלג על Banners
קישורים ממולצים עמוד פנימי

צור קשר


גורם כלכלי מאושר

אודות התכנית
תכנית "גורם כלכלי מאושר" הינה תכנית וולונטרית לאבטחת שרשרת הסחר הבינלאומית אשר אומצה על ידי מכס ישראל ומנוהלת ע"י מינהל המכס.
התכנית מבוססת על מסמך מסגרת ה- SAFE של ארגון המכס העולמי ובבסיסה סטנדרטים אחידים לאבטחת שרשרת האספקה הבינלאומית וכן, עקרון השותפות מרצון. כלומר, חברות אשר תהיינה מוכנות לאמץ את מסגרת הסטנדרטים אשר נקבעו בתכנית יתרמו לשיפור אבטחת שרשרת האספקה הגלובלית ויזכו להקלות בסחר החוץ, הן בישראל והן במדינות נוספות עמן תחתום ישראל על הסכמי הכרה הדדית (MRA).

מטרות תכנית "גורם כלכלי מאושר":
• קביעת סטנדרטים אחידים לאבטחת שרשרת הסחר ומתן הקלות ברמה הגלובלית.
• יכולת פיקוח על שרשרת אספקה משולבת.
• שיפור תפקוד המכס מבחינה פונקציונלית, עד כדי עמידה באתגרים ובהזדמנויות של המאה ה-21.
• חיזוק שיתוף הפעולה בין רשויות המכס, המאפשרת הזרמה מהירה ויעילה של הסחר הבינלאומי הלגיטימי.
בנוסף, שיתוף הפעולה יאפשר התמקדות יעילה יותר במטענים בעלי סיכון גבוה.
• חיזוק שיתוף הפעולה בין המכס למגזר העסקי.
התכנית מיועדת לכל הגורמים הפועלים בשרשרת האספקה (יצואנים, יבואנים, מחסנים, סוכני מכס, משלחים בינלאומיים, מובילים, נמלים, מסופי מטען אוויריים, חברות תעופה וכו').


מהו "גורם כלכלי מאושר"?
גורם כלכלי מאושר (AEO - Authorized Economic Operator) הינו גורם עסקי אשר נבדק על ידי רשות המכס ואושר, יחד עם שרשרת הסחר שלו, כי הם עומדים בקריטריונים אשר נקבעו להשתתפות בתכנית.
כתוצאה מכך, מעניקה רשות המכס לגורם הכלכלי המאושר הקלות בתהליך הסחר הבינלאומי. 

 

למידע נוסף אודות התוכנית "גורם כלכלי מאושר" לחץ כאן

 

 
עבור לתוכן העמוד