03-7522585
English
בר עליון
דלג על בר עליון
עמילות מכס
דלג על עמילות מכס
Banners
דלג על Banners
מעקב מטענים עמוד פנימי
Banners
דלג על Banners
אנשי הקשר שלך עמוד פנימי
Banners
דלג על Banners
קישורים ממולצים עמוד פנימי

צור קשר


שער עולמי - מידע ללקוחות

 מצ"ב מנשר ללקוחות

 

מסמך ליבואנים - מנהל המכס בנושא הערות לשער עולמי 06.03.17

מערכת "שער עולמי" (סחר חוץ דור חדש) מיועדת להחליף את המערכות התפעוליות הקיימות ברשות המיסים בתחום סחר-חוץ.  היעד העיקרי של המערכת החדשה הוא שיפור רמת שירות לכל לקוחות סחר החוץ והתאמתה לסטנדרטים, נורמות ולהסכמים להם שותפה מדינת ישראל מתוקף חברותה בארגוני הסחר הבינלאומיים.

 

מצורף מידע כללי כפי שפורסם באתר המכס ולשכת המסחר:

 

היערכות לכניסתה לפעילות

של מערכת שער עולמי

 

הצטיידות בכרטיס חכם

 

חידוש ייפוי כוח לסוכן המכס

תצהיר יבואן

גורם כלכלי מאושר / יבואן מאושר

הצטיידות בכרטיס חכם -חברת קומסיין

-Personal ID

 

אנו ממליצים על הצטיידות בכרטיס חכם:

במידה ויש ברשותכם כרטיס חכם, אין חובה להצטייד בכרטיס חכם נוסף.

 

*יצוין כי בהמשך כול היבואנים ידרשו לכרטיס חכם.

ללא חידוש לא יהיה ניתן לשחרר.

למילוי ייפוי הכוח

החל מדצמבר 2017 יש למלא תצהירי יבואן עבור כל הספקים למכס (באמצעות כרטיס חכם לינק לתצהיר המקוון)

*חלק מהקיימים יעברו למערכת החדשה, החלק שלא וחדשים יעשו באופן מקוון.

מומלץ להירשם לתוכניות  "יבואן מאושר" או "כגורם כלכלי מאושר  " על מנת ליהנות מהקלות בתהליכי העבודה עם המכס. הליך כולל תהליך הסמכה מהרשויות הרלוונטיות.


המערכת החדשה, המבוססת על התפיסה של נקודת שירות אחת, מיועדת לשרת את כלל הגורמים המעורבים ("שרשרת ההספקה ") בתהליך סחר-החוץ כגון: עובדי המכס, יבואנים/ יצואנים, רשויות מוסמכות, חברות תעופה/ ספנות/ תובלה, סוכני מכס, משלחים ומחסנים.

 

מערכת מכס חדשה, " שער עולמי " שלב 2 , צפויה לפעול ביולי 2015

כחלק מהערכות למערכת החדשה אבירם קרגו ולוגיסטיקה מבצעת השקעות ופעולות מקדימות, וזאת על מנת להיערך בצורה הטובה ביותר לשינוים הצופיים.


לתשומת ליבכם מספר נקודות נוכח השינויים במערכת החדשה:

 

  • פיילוט חובה יחול על כלל סוכני המכס החל מחודש אפריל 2015.
  • תהליך שחרור טובין מהמכס משתנה, מתבטל רשימון היבוא, משתנים תהליכי הסיווג למכס, כל מסמכי היבוא המקוריים נדרשים לעבור סריקה ושידור למכס במהלך שחרור הטובין.כתוצאה מתהליך זה  זמני שידור הנתונים והתקשורת עם המכס הופכים להיות איטיים וארוכים הרבה יותר.
  • כל החתימות על תיקי היבוא יתבצעו ע"י פקיד רישוי או סוכן מכס רק באמצעות חתימה דיגיטלית וכרטיס חכם .
  • מסמכים מקוריים שהועברו בעבר למכס יישארו בידי היבואנים. על היבואנים להיערך ולשמור את מסמכי היבוא המקוריים למשך 7 שנים לצורך בדיקות וביקורות כוללות של המכס.
  • תהליכי ייפוי הכוח ותצהירי היבואן גם כן משתנים לחלוטין. כל תצהיר ויפויי כוח לסוכן מכס יוקמו וישודרו דרך מערכות תהיל"ה למכס תוך שימוש בחתימה דיגיטאלית וכרטיס חכם. על היבואנים להקפיד ולהיערך גם בתחום הזה.
  • בשל המורכבות הרבה, כל תהליכי העבודה של שחרור מטענים ממכס יחייבו זמני טיפול גדולים הרבה יותר. 
  • סוכני המכס נדרשים להיערך נכונה לקראת הפיילוט הן מבחינת תוכנה , תשתיות מחשוב, תקשורת וכמובן גיוס כוח אדם מקצועי .

 

לשאלות נוספות אנא פנו אלינו בכל שאלה.

  

בלינק הנ"ל ניתן למצוא מדריכים,סרטונים, טפסים ומידע נוסף בנושא שער עולמי:

אתר המכס - מערכת שער עולמי

 

 

מידע נוסף ניתן למצוא:

לשכת המסחר : שער עולמי


 

מכתב של ראש מינהל מכס לקהילת סחר חוץ

עבור לתוכן העמוד