03-7522585
English
בר עליון
דלג על בר עליון
שותפים עסקיים
דלג על שותפים עסקיים
Banners
דלג על Banners
מעקב מטענים עמוד פנימי
Banners
דלג על Banners
אנשי הקשר שלך עמוד פנימי
Banners
דלג על Banners
קישורים ממולצים עמוד פנימי

צור קשר


Lee-Gal

ספר זיכרונות שניכתב בידי אליהו שחר, נשיא חברת אבירם ונציג של NYK בישראל.
תיאור הספר מאת אלי:

"עם הגיעי לגבורות  החלטתי לעלות את זיכרונותיי על הכתב. במבט לאחור, כאשר אני סוקר את קורות חיי, אני יכול לומר בגאווה כי היו לי חיים מלאי פעילות למען העם והמדינה. תיעוד קורות חיי יאפשר לבניי,נכדיי,ניניי וכל מי שיקרא ספר זה ללמוד פרקים בתולדות המדינה בימים הרי גורל, בטרם מלחמת העצמאות, במהלכה ואחריה, ובתולדות המשפחות שלנו, יששכרוב וליברזון.
קורות משפחתי החל מבוכרה וירושלים, משפחות יששכרוב וחפץ, דור חמישי ורביעי בירושלים. ובהמשך, חיי בצל מלחמת העולם השניה, פעילותי בפלמ"ח, במחלקה הערבית, בפלי"ם, העלאת מעפילים, השתתפותי במלחמת השחרור בקרבות לשחרור ירושלים וכיבוש הקסטל.
עם הקמת המדינה הצטרפתי לחיל הים והמשכתי כסקיפר של ספינות דייג, מקצוע שלא נפוץ בקרב ישראלים רבים. המשכתי בספנות בחברות "תרשיש סלע", "צים סלע" ו"אללוף" ופעלתי רבות בארץ ובמזרח הרחוק להעלאת קרנה של הספנות העברית ולתרום בזאת לכלכלת המדינה.
אני שמח שהיה לאל ידי לעשות דברים אלה, וכל זאת בתמיכה ובעידוד אשתי, ציפ, המלווה אותי בנאמנות ובאהבה שישים שנה.
מי יתן וספר זה יהיה אבן דרך ומקור השראה לדורות הבאים, שימשיכו בדרכי מתוך אמונה ואהבה, גם אם לא תמיד קלה הדרך.

אלי"

עבור לתוכן העמוד