03-7522585
עברית
Upper Bar
Skip Upper Bar
Banners
Skip Banners
מעקב מטענים פנימי אנגלית
Banners
Skip Banners
אנשי הקשר שלך עמוד פנימי אנגלית
Banners
Skip Banners
קישורים מומלצים עמוד פנימי אנגלית

Contact Us


Cargo Tracking

Aviram Cargo allows her clients to track on line status of shipments and orders, view invoices and declarations in import and export.
All data is secured and protected for privacy of the customer.

 

Click to logon

 

To open new user click

 

Operational Reports

Aviram Cargo issuing reports based on Excel custom tailored to customer needs.

Customer can get reports on a daily, weekly and monthly bases by email.

 

For Operational Reports click

 

 

Jump to page content