03-7522585
עברית
Upper Bar
Skip Upper Bar
English
Skip English
Banners
Skip Banners
מעקב מטענים פנימי אנגלית
Banners
Skip Banners
אנשי הקשר שלך עמוד פנימי אנגלית
Banners
Skip Banners
קישורים מומלצים עמוד פנימי אנגלית

Contact Us


Insurance

Insurance (Enlarge)

Avi Ram Cargo offers to his customers insurance facilities for all kinds of cargo this allows our customers to get all service under one roof with high standard of service from professional people and attractive rates.


We can provide 3 class of insurance.

Institute Cargo Clause A
Institute Cargo Clause B
Institute Cargo Clause C

Jump to page content