03-7522585
עברית
Upper Bar
Skip Upper Bar
Banners
Skip Banners
מעקב מטענים פנימי אנגלית
Banners
Skip Banners
אנשי הקשר שלך עמוד פנימי אנגלית
Banners
Skip Banners
קישורים מומלצים עמוד פנימי אנגלית

Contact Us


Membership

AVIRAM CARGO AND CUSTOM CLEARANCE members of the Chamber of Commerce, FIATA, IATA and Israeli Federation of International Freight Forwarders and Customs Clearing Agents (IFFCCA). 
 


Both companies have been granted ISO certificate in 1998. Later upgraded to ISO 9001:2015 and the BVQI International Standard

 

Membership:

 

AEO
Chamber of commerce Tel-Aviv
IATA
ISO 9001
FIATA
Jump to page content